Kovid-19 Salgınında Veri Tabanı Oluşturuldu

ÇOMÜ Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya ile Covid-19 salgını sürecinde veri kayıt ve takibinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs hastalarının veri kayıtları hakkında bilgi veren Semih Petekkaya, “Ülkemizde Covid-19 salgın yönetimi kapsamında, birçok alanda farklı tedbirler alındı. Hekimlerin Covid-19 hastalığı ile doğru karar verip etkin tedavi verebilmesi için, hastalığa ait güncel ve geniş veri kayıt sistemleri oluşturuldu. Böylece geçmiş verilerin doğru bir şekilde kayıt altına alınması sağlanarak, gelecekte hastalığın seyri, doğası ve tedavi alternatifleri hakkında bilgi verilmesi amaçlandı. Bu amaçla, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) içerisinde vaka takip modülü geliştirildi. Vaka takip modülü iki bölümden oluşmaktadır: 1) Evde İzlem Bölümü: Yurt dışından giriş yapan kişiler ve kesin vakaların temaslılarının 14 günlük izlem süreçlerinin takip edildiği bölümdür. Bu bölümün işlemleri ve takibi sağlık müdürlükleri ve aile hekimleri tarafından yapılmaktadır. 2) Vaka Takip Bölümü: Olası vaka tanımına uyan ve sağlık kurumlarına başvuran Covid-19 olgularının kayıt altına alınarak takiplerinin (klinik, laboratuvar ve filyasyon) yapıldığı bölümdür. Bakanlık kullanıcıları tüm ülke genelindeki, il kullanıcısı kendi ilindeki, ilçe kullanıcısı kendi ilçesindeki, hastane kullanıcıları ise hastanedeki olgulara ait bilgileri ve yapılan işlemleri görmektedir. ÇOMÜ Hastanesinin Pandemi hastanesi ilanı ile birlikte, bulaşıcı hastalıklara ait verilerin düzenli olarak toplanması, bu verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve ilgili birimlere dağıtılması işlemlerinden sorumlu olan surveyans birimindeki çalışan sayısı 11’e yükseltildi. Yedi gün yirmi dört saat boyunca, acil servisten başlayarak Covid-19 hastalarına ait bilgiler elde edilerek HSYS’ye veri girişi yapılmakta. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vaka takip kayıt kısmına girilerek; 1) Hasta Bilgileri; hastaya ait kimlik bilgileri, iş yeri-okul bilgileri, sağlık personeli olup olmadığı, hastalığa ait bulgular ve başlama zamanı, ek hastalık durumu, temaslı olduğu kişiler kaydedilir. 2) Vaka Takip Bilgileri; Yoğun bakım durumu, entübasyon, göğüs bilgisayarlı tomografi, genel durum, ölüm ve taburculuk durumu, günlük izlem, ilaç tedavisi, numune sonucu gibi bilgiler bulunmaktadır. Kaydı yapılan vakanın işlemler basamağında; e-nabız geçmişinin görüntülenmesi, izlem ve temaslı eklenmesi, ilaç talepleri, laboratuvar istemleri (PCR, kan antikor, antijen) yapılır. Laboratuvar istemlerinin mutlaka HSYS üzerinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde laboratuvar birimi tarafından gönderilen numuneler işleme alınmamaktadır. Covid-19 düşünülen hastaların sevk işlemleri de, ilçe hastaneleri tarafından HSYS üstünden yapılmaktadır. Böylece hastaların başvuru durumu hem hastanemiz hem de ilçe hastaneleri tarafından kontrol edilmektedir. HSYS sayesinde hastayı sevk eden kurum da, hastanın hastanemizdeki durumunu günlük olarak takip edebilmektedir. Hastanemiz tarafından taburculuk işlemleri yapılan veya yatış düşünülmeyen vakalarda, evde izolasyon olarak belirtilmesi durumunda hastanın aile hekimi tarafından günlük izlemleri yapılmaktadır. Hastalığın yayılımı ve önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlayan izlem modülüne, yüzde yüz oranında veri girişi ile hastanemiz Türkiye’deki öncü hastaneler arasındadır.

PAYLAŞ