Güncel Haber Girişi: 25.10.2021 - 16:56, Güncelleme: 25.10.2021 - 16:56

Hekimler Köle, Hastalar Müşteri Değil!

 

Hekimler Köle, Hastalar Müşteri Değil!

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde yaptığı basın açıklamasında doktorların beş dakikada bir hastaya bakılmaya zorlandığını ifade ederek, “5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz. Hekimler köle, hastalar müşteri değil. Doktorlarımız istifa ederek ya yurt dışına gidiyor ya da özel muayenehane açıyor. Yeni mezun doktorlar yurt dışına göçüyor. Avrupa’da ki gibi Aile Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde sorunlarını çözmek istiyorlar” dedi.
Ülke genelindeki hekim istifalarını ve Avrupa ülkelerine genç hekim göçünü de değerlendiren  Dr. Erensoy  devlet hastanelerinden hekim istifalarının Çanakkale’de de yoğun şekilde yaşandığı bilgisini de vererek “Sağlık Bakanlığı bu istifa ve hekim göçünü önleyecek çalışmalar yapmalı” dedi. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması yaptı. Dr. Erensoy,  Çanakkale Tabip Odası adına yaptığı açıklamada Devlet Hastanelerinde hekimlere hasta muayenesi için verilen 5 dakikalık süreyi eleştirdi. “5 DAKİKADA HEKİMLİK OLMAZ, SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ” “5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyen Dr. Erensoy “Yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!” dedi.  “BİRÇOK DOKTOR ARKADAŞIMIZ İSTİFA ETTİ” Basın açıklamasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erensoy Çanakkale’de de istifa eden doktor var mı sorusuna; “Tüm Türkiye’ de şu anda yaşanmakta olan  doktor istifaları ve genel olarak yeni mezun hekimlerin yurt dışına göçü ciddi derecede artmıştır. Yeni hekimlerin yurt dışına gitmelerine artık bir göç diyebiliriz.  Aynı zamanda devlet hastanelerinde de hekim istifaları çok artmış durumda. Çanakkale’ de bu hekim istifalarından payını aldı. Birçok branştaki hekimimiz muayenene açmak için devlet hastanesinden istifa ettiler ya da özel hastanelere gittiler. Bunların sebebi hekimlerin devlet hastanelerindeki mutsuzluklarıdır. Devlet Hastanelerinde yaşadıkları haklarını alamama ve üzerlerindeki baskılar. Bu nedenle Çanakkale’deki hekimlerimizde Devlet Hastanelerinden ayrılıyorlar”  cevabını verdi. “YENİ MEZUN DOKTORLAR YURT DIŞINA GİDİYOR” Dr. Erensoy yurt dışına hekim göçüne ve devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin istifasını engellemek için çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek;  “Sağlık Bakanlığının öncelikle yeni mezun hekimlerin yurt dışına engelleyecek bir yeni programlar geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Devlet Hastanelerindeki hekimlerin istifasına engel olacak hak kazanımlarının ortaya konulması lazım. Hekimler genel olarak döner sermayeden bağımsız maaş artışı talep ediyor, yıpranma payı talep ediyor, Covit-19’un meslek hastalığı olmasını talep ediyor. Hekim özerkliğinin mümkün olduğu kadar idareciler tarafından korunmasını talep ediyorlar. Hekim özerliğini nedir? Hekimleri beş dakikada hasta bakmaya zorlarsanız çok büyük hatalara yol açarsınız. 5 dakikada bir hasta bakma ile ilgili durumun şöyle bir bölümü de var. Biz bu durumu Sağlık İl Müdürü ve Başhekimimizle de konuşuyoruz. Bize söyledikleri şey şu ‘Hastalara 15 gün sonrasına ancak randevu alabiliyor hastalarımız. Bu nedenle sizin daha fazla hasta bakmanızı talep ediyoruz. Üzerimizde böyle bir baskı var’ diyorlar.” dedi. “AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ TÜRKİYE’DE İŞLEMİYOR” Devlet Hastanelerindeki hasta yığılmasının, hastaların sağlıkta birinci basamağın atlanarak 2. Basamak olan hastanelere başvurmaları olduğunun da altını çizen Erensoy” Türkiye’ de işlemeyen sistem şu . Avrupa’da ki gibi Aile Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde sorunlarını çözmek istiyorlar. Ancak dünyada hiçbir ülkede sağlık problemlerinin ilk durağı sağlık sisteminde 2. Basamak olarak bilinen hastaneler değildir. Türkiye genelinde hasta randevularında bu kadar sorun yaşanıyorsa bunun sebebi sağlık sisteminin bu noktada tıkanmış olmasıdır. Çünkü Devlet Hastaneleri bu şekilde talebi karşılayamaz. Bu talepte doğru bir talep değildir. Basamaklı sağlık sistemi dünyanın her yerinde uygulanıyor. Ama şu an Aile Hekimlerine bağlı olan hasta sayısı 3.000 - 4.000 civarında. Bu şekilde Aile Hekimleri de hastayı görerek ardından hastayı Devlet Hastanelerine sevk etmeleri imkânsız görülüyor.  Aile Hekimi sayımızda az. Yeni aile hekimliği merkezleri açmak zorundayız. Basamaklı sağlık sistemini Türkiye’ de kurmak zorundayız. 2. Basamak olan hastanelerimizi şikâyetimizi ilettiğimiz yer olarak kullanırsak, gerçekten ciddi sağlık problemleri olan hastaların yeterli hizmeti alamamasına neden oluruz. “ dedi.
Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy; Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde yaptığı basın açıklamasında doktorların beş dakikada bir hastaya bakılmaya zorlandığını ifade ederek, “5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz. Hekimler köle, hastalar müşteri değil. Doktorlarımız istifa ederek ya yurt dışına gidiyor ya da özel muayenehane açıyor. Yeni mezun doktorlar yurt dışına göçüyor. Avrupa’da ki gibi Aile Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde sorunlarını çözmek istiyorlar” dedi.

Ülke genelindeki hekim istifalarını ve Avrupa ülkelerine genç hekim göçünü de değerlendiren  Dr. Erensoy  devlet hastanelerinden hekim istifalarının Çanakkale’de de yoğun şekilde yaşandığı bilgisini de vererek “Sağlık Bakanlığı bu istifa ve hekim göçünü önleyecek çalışmalar yapmalı” dedi.
Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde basın açıklaması yaptı.
Dr. Erensoy,   Çanakkale Tabip Odası adına yaptığı açıklamada Devlet Hastanelerinde hekimlere hasta muayenesi için verilen 5 dakikalık süreyi eleştirdi.
“5 DAKİKADA HEKİMLİK OLMAZ, SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ”
“5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyen Dr. Erensoy “Yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!” dedi. 
“BİRÇOK DOKTOR ARKADAŞIMIZ İSTİFA ETTİ”
Basın açıklamasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erensoy Çanakkale’de de istifa eden doktor var mı sorusuna; “Tüm Türkiye’ de şu anda yaşanmakta olan  doktor istifaları ve genel olarak yeni mezun hekimlerin yurt dışına göçü ciddi derecede artmıştır. Yeni hekimlerin yurt dışına gitmelerine artık bir göç diyebiliriz.  Aynı zamanda devlet hastanelerinde de hekim istifaları çok artmış durumda. Çanakkale’ de bu hekim istifalarından payını aldı. Birçok branştaki hekimimiz muayenene açmak için devlet hastanesinden istifa ettiler ya da özel hastanelere gittiler. Bunların sebebi hekimlerin devlet hastanelerindeki mutsuzluklarıdır. Devlet Hastanelerinde yaşadıkları haklarını alamama ve üzerlerindeki baskılar. Bu nedenle Çanakkale’deki hekimlerimizde Devlet Hastanelerinden ayrılıyorlar”  cevabını verdi.
“YENİ MEZUN DOKTORLAR YURT DIŞINA GİDİYOR”
Dr. Erensoy yurt dışına hekim göçüne ve devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin istifasını engellemek için çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek;  “Sağlık Bakanlığının öncelikle yeni mezun hekimlerin yurt dışına engelleyecek bir yeni programlar geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Devlet Hastanelerindeki hekimlerin istifasına engel olacak hak kazanımlarının ortaya konulması lazım. Hekimler genel olarak döner sermayeden bağımsız maaş artışı talep ediyor, yıpranma payı talep ediyor, Covit-19’un meslek hastalığı olmasını talep ediyor. Hekim özerkliğinin mümkün olduğu kadar idareciler tarafından korunmasını talep ediyorlar. Hekim özerliğini nedir? Hekimleri beş dakikada hasta bakmaya zorlarsanız çok büyük hatalara yol açarsınız. 5 dakikada bir hasta bakma ile ilgili durumun şöyle bir bölümü de var. Biz bu durumu Sağlık İl Müdürü ve Başhekimimizle de konuşuyoruz. Bize söyledikleri şey şu ‘Hastalara 15 gün sonrasına ancak randevu alabiliyor hastalarımız. Bu nedenle sizin daha fazla hasta bakmanızı talep ediyoruz. Üzerimizde böyle bir baskı var’ diyorlar.” dedi.
“AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ TÜRKİYE’DE İŞLEMİYOR”
Devlet Hastanelerindeki hasta yığılmasının, hastaların sağlıkta birinci basamağın atlanarak 2. Basamak olan hastanelere başvurmaları olduğunun da altını çizen Erensoy” Türkiye’ de işlemeyen sistem şu . Avrupa’da ki gibi Aile Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde sorunlarını çözmek istiyorlar. Ancak dünyada hiçbir ülkede sağlık problemlerinin ilk durağı sağlık sisteminde 2. Basamak olarak bilinen hastaneler değildir. Türkiye genelinde hasta randevularında bu kadar sorun yaşanıyorsa bunun sebebi sağlık sisteminin bu noktada tıkanmış olmasıdır. Çünkü Devlet Hastaneleri bu şekilde talebi karşılayamaz. Bu talepte doğru bir talep değildir. Basamaklı sağlık sistemi dünyanın her yerinde uygulanıyor. Ama şu an Aile Hekimlerine bağlı olan hasta sayısı 3.000 - 4.000 civarında. Bu şekilde Aile Hekimleri de hastayı görerek ardından hastayı Devlet Hastanelerine sevk etmeleri imkânsız görülüyor.  Aile Hekimi sayımızda az. Yeni aile hekimliği merkezleri açmak zorundayız. Basamaklı sağlık sistemini Türkiye’ de kurmak zorundayız. 2. Basamak olan hastanelerimizi şikâyetimizi ilettiğimiz yer olarak kullanırsak, gerçekten ciddi sağlık problemleri olan hastaların yeterli hizmeti alamamasına neden oluruz. “ dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.