Güncel Haber Girişi: 11.01.2022 - 13:01, Güncelleme: 11.01.2022 - 13:01

“Hakkımızı istiyoruz”

 

“Hakkımızı istiyoruz”

Sağlık çalışanları haklarını aramaya devam ediyorlar. Çanakkale Tabip Odası, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimlik önünde basın açıklaması yaparak, “Oyalama değil, Hakkımızı İstiyoruz” dedi. Oda Başkanı Doktor Güleda Erensoy “Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz” dedi.
Sağlık çalışanları haklarını aramaya devam ediyorlar. Başlattığımız mücadeleden, hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz” diyen Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy, “Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır. Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz” dedi. GEÇİNEMİYORUZ SESLERİNİ ARTIK İKTİDAR DUYMAK ZORUNDADIR   Erensoy Basın açıklamasının devamında Sağlıkta bugün gelinen noktanın alınan yanlış kararların bir sonucu olduğunun da altını çizen Erensoy “Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir. Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen geçinemiyoruz seslerini artık iktidar duymak zorundadır” dedi. “HİÇBİR TALEBİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ” Erensoy basın açıklamasının son bölümünde taleplerini yineleyerek “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Taleplerimiz, Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını İstiyoruz, Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam İstiyoruz! Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret istiyoruz, 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı İstiyoruz, COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz, Sağlıkta yeni bir şiddet yasası İstiyoruz!”
Sağlık çalışanları haklarını aramaya devam ediyorlar. Çanakkale Tabip Odası, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimlik önünde basın açıklaması yaparak, “Oyalama değil, Hakkımızı İstiyoruz” dedi. Oda Başkanı Doktor Güleda Erensoy “Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanları haklarını aramaya devam ediyorlar. Başlattığımız mücadeleden, hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz” diyen href="https://www.gazetedegisim.com/ara?q=Çanakkale Tabip Odası " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy, “Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır. Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4.013 yoksulluk sınırının 13.073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz” dedi.
/> GEÇİNEMİYORUZ SESLERİNİ ARTIK İKTİDAR DUYMAK ZORUNDADIR  
/> Erensoy Basın açıklamasının devamında Sağlıkta bugün gelinen noktanın alınan yanlış kararların bir sonucu olduğunun da altını çizen Erensoy “Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir. Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen geçinemiyoruz seslerini artık iktidar duymak zorundadır” dedi.
/> “HİÇBİR TALEBİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”
/> Erensoy basın açıklamasının son bölümünde taleplerini yineleyerek “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Taleplerimiz, Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını İstiyoruz, Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam İstiyoruz! Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret istiyoruz, 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı İstiyoruz, COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz, Sağlıkta yeni bir şiddet yasası İstiyoruz!”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.