Siyaset Haber Girişi: 03.05.2021 - 00:00, Güncelleme: 02.09.2021 - 15:40

Dengeler Değişti, AK Parti İstediği Kararı Geçirebilecek

 

Dengeler Değişti, AK Parti İstediği Kararı Geçirebilecek

İl Genel Meclisinde Nejat Önder’in başkanlık koltuğuna oturmasından sonra dengeler değişti. Mecliste Cumhuriyet Halk Partili 17 üye bulunurken Ak parti ve MHP’nin toplam meclis üyesi sayısı da 17 oldu. Rakamsal olarak bir eşitli söz konusu olsa da alınan kararlarda eşit oy çıkması durumunda Meclis Başkanı olan ve Ak partili olan Nejat Önderin oyu iki oy yerine sayılacak. Böylelikle AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyeleri gündem maddelerini onaylama konusunda bir sorun yaşamayacak. Bu durumdan ötürü Çanakkale’ de siyasi kulisleri de hareketlendirdi. Çanakkale’ de siyasi kulislerde, Nisan ayının son İl Genel Meclisi toplantısında Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile mecliste tekrar görüşülmesi için iade edilen ve daha önceden AK Partili meclis üyelerinin çıkarılması için yoğun uğraş verdiği Turizm Alanı amaçlı, Nazım İmar Planı Ekoturizm, kırsal turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planları karalarının komisyonlarda görüşülmesinin ardından kabul edilmesine kesin gözü işle bakılırken, meclisten oy birliği ile çıkan ve İmar kararları ile ilgili 5 itirazın yapıldığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’ inde hissesinin bulunduğu Ulupınarköyü Yellice mevkii bulunan araziye verilen imarında komisyon raporu sonrasında reddedileceği konuşuluyor.
CHP’Lİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ “TARIMSAL FAALİYET SÜRÜYOR” DİYEREK RUHSAT VERMEMİŞTİ  CHP’ li İl Genel Meclisi üyelerinin ilgili alana giderek bizzat inceleme yaparak alanda tarımsal faaliyetin sürmesi nedeni ile İmar Planı değişikliğine red verdiği Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planının değişikli maddesi Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile yeniden görüşülmesi için İl Genel Meclisine iade edildi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. Maddesi gereğince Yeniden görüşülmek üzere iade edilen ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş imzalını taşıyan gündem maddesinde  “03/03/2021 İl Genel Meclisi toplantısının 29’nolu kararı ile Çanakkale merkez köylerinden Yukarıokçular köyü Çorakyalağı mevkii‘ de bulunan parsellerde Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planının söz konusu yerde aktif tarımsal faaliyeti yürütülmesinden dolayı red’ine oy çokluğu ile karar verildiği görülmüştür. 5302 sayılı İl Özel İdaresi 15. Maddesi gereğince yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda mekânsal planlar yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca idare tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan görüş yazısında  Çanakkale merkez köylerinden Yukarıokçularköyü Çorakyalağı mevkii‘ nin ilgili parselinde bulunan taşınmazın Ekoturizm amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar  Planı  görüşümüz istenmektedir. Bahse konu arazinin yerinde incelenmesi ile hazırlanan ETÜT raporu ve ilgili belgelerin 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda EKO Turizm amacı ile tarım dışı olarak kullanılma talebi uygun görülmüştür. Dendiği halde söz konusu yerde aktif olarak tarımsal faaliyet yürütülmesinin gerekçe gösterilerek uygulama imar planının reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı değerlendirildiğinden alınan 03/03/2021 tarihinde alınan kararın 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yeniden değerlendirilmesi husussunun gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada ilgili karar yeniden görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliği ile havale edildi. İZİN ALMADAN İNŞAATA BAŞLAYAN ARSA SAHİBİNİN RUHSAT TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ Gündemin 5. Maddesinin görüşülüp imar komisyonuna havale edilmesinin ardından yine CHP’li il Genel meclisi üyelerinin oyları ile red edilen ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ ın yeniden görüşülmesi için meclise iade ettiği bir başka İl Genel Meclisi Kararının yeniden görüşülmesi maddesine geçildi. Çanakkale Vali İlhami Aktaş’ın imzasını taşıyan 6. Gündem maddesinde “Valilimize gönderilen İl Genel Meclisinin 03/03/2021 tarihli toplantısının 32 nolu kararı ile yapılan görüşme ve müzakere sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü de ilgili parselde bulunan Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Eko Turizm Kırsal Turizm tesisi amaçlı uygulama imar planı, söz konusu yerde izin alınmaksızın inşai faaliyet yürütülmesinden dolayı reddine oy çokluğu ile karar verildiği görülmüştür. 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yapılan inceleme ve değerledirme sonucunda ruhsatsız ve eklerine aykırı olarak  başlanan yapılar hakkında uygulanacak idari yaptırımlar 3194 sayılı İmar kanununun 32. ve 42. Maddeleri açıklanmış olup, bu yaptırımlar arasında İmar Planının reddini gerektirecek bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu yerde inşai faaliyet yürütülmesi gerekçe gösterilerek Uygulama imar Planının reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı değerlendirildiğinden bahse konu 03/03/2021 tarihli İl Genel Meclisi kararının  5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yeniden değerlendirilmesi husussunun gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesinin okunmasının ardından ilgili madde oy birliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. MUHARREM ERKEK’İN ONAY ALDIĞI İMAR PLANLARINA 5 İTİRAZ GELDİ İl Genel Meclisi Gündeminin 6. Maddesinin Görüşülmesinin ardından gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek' in hissesinin de bulunduğu iddia edilen  ve içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan araziye “Ekoturizm” adı altında İmar İzni aldığı kararda 5 itiraz dilekçesi nedeni ile yeniden görüşülmek üzere Vali İlhami Aktaş tarafından gündemin 7. Gündem maddesi olarak İl Genel Meclisine geri gönderildi. Bu maddede ise İl Genel Meclisinin 05/02/2021 gün ve 20 nolu kararına yapılan itiraz görüşüldü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş imzalı gündem maddesinde “11/02/2021 Tarih ve 1/26 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Zıraat Mühendisleri Çanakkale Odası şubesi adına ikinci Başkan Onur Sinan Türkmen’in dilekçesi, 09/02 /2021 tarihli Tarım orman ve hayvancılık çevre hizmet kolu kamu emekçileri sendikası adına Çevre Komisyon Başkanı Kamil Aru ve Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un dilekçesi, 09/02/2021 tarihli İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül’ün dilekçesi, 03/02/2021 tarihli Gül Ayşe Özdemir’in dilekçesi, 02/03/2021 tarihli Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı  Bünyamin Nami Tonka’ nın Dilekçesine konu olan  Çanakkale merkezde bulunan Ulupınarköyü Yellice mevkii Turizm alanı amaçlı Nazım İmar planı ve EKO Turizm, Kırsal Turizm Tesis alanı Uygulama İmar Planı 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi’nin C bendi  gereğince İl Genel Meclisinin 05/02/2021 tarihli  kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İmar planları 19/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İl Özel idaresinin İnternet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır. Onaylanan İmar planlarına 19/02/2021 -  20/02/2021 tarihleri dahil olmak üzere 30 günlük askı süresi içerisinde ilgili 5 dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin B bendinin 2. Fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi doğrultusunda ilgili dilekçelere konu olan itirazların karara bağlanması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi C bendi gereğince İl Genel Meclisi Gündemine alınmasını rica ederim.” ifadeleri yer aldı.7. gündem maddesi de İl Genel Meclisi üyelerinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. MECLİS ARİTMATİĞİ DEĞİŞTİĞİ İÇİN AK PARTİ İSTEDİĞİ KARARI GEÇİREBİLECEK İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumlarında İl Genel Meclisi Başkanlığı,  İl Genel Meclisi 1. Başkanvekili, İl genel meclisi 2. Başkan Vekili, 1.Katip üye, 2. Katip üye ve İl Genel Meclisi Encümen Üyeleri’nin seçimi yapılmıştı. Yapılan seçimde CHP’ li Nejat Önder AK Parti ve MHP’nin İl Genel Meclisi üyeleri ile anlaşarak yapılan seçimde İl Genel Meclisi Başkanı seçilmiş, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti rozeti takması ile 4  dönem Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı ile Bir dönem Çanakkale İl Başkanlığı görevlerini yaptığın CHP’den ayrılarak AK Partiye geçmişti. Önder’ in bu hamlesi son genel seçimlerde aldığı oy ile çıkardığı meclis üyesi bakımından Çanakkale iİ Genel Meclisinde sayısal üstünlük sağlayan CHP’nin üstünlüğüne de son vermiş oldu.  Mecliste Cumhuriyet halk partili 17 üye bulunurken Ak parti ve MHP’nin toplam meclis üyesi sayısı da 17 oldu. Rakamsal olarak bir eşitli söz konusu olsa da alınan kararlarda eşit oy çıkması durumunda Meclis Başkanı olan ve Ak partili olan Nejat Önderin oyu iki oy yerine sayılacak. Böylelikle AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyeleri gündem maddelerini onaylama konusunda bir sorun yaşamayacak. Bu durumdan ötürü Çanakkale’ de siyasi kulisleri de hareketlendirdi. Çanakkale’ de siyasi kulislerde,  Nisan ayının son İl Genel Meclisi toplantısında Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile mecliste tekrar görüşülmesi için iade edilen ve daha önceden AK Partili meclis üyelerinin çıkarılması için yoğun uğraş verdiği Turizm Alanı amaçlı, Nazım İmar Planı Ekoturizm, kırsal turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planları karalarının  komisyonlarda görüşülmesinin ardından kabul edilmesine kesin gözü işle bakılırken, meclisten oy birliği ile çıkan ve İmar kararları ile ilgili 5 itirazın yapıldığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’ inde hissesinin bulunduğu Ulupınarköyü Yellice mevkii bulunan araziye verilen imarında komisyon raporu sonrasında reddedileceği konuşuluyor.
İl Genel Meclisinde Nejat Önder’in başkanlık koltuğuna oturmasından sonra dengeler değişti. Mecliste Cumhuriyet Halk Partili 17 üye bulunurken Ak parti ve MHP’nin toplam meclis üyesi sayısı da 17 oldu. Rakamsal olarak bir eşitli söz konusu olsa da alınan kararlarda eşit oy çıkması durumunda Meclis Başkanı olan ve Ak partili olan Nejat Önderin oyu iki oy yerine sayılacak. Böylelikle AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyeleri gündem maddelerini onaylama konusunda bir sorun yaşamayacak. Bu durumdan ötürü Çanakkale’ de siyasi kulisleri de hareketlendirdi. Çanakkale’ de siyasi kulislerde, Nisan ayının son İl Genel Meclisi toplantısında Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile mecliste tekrar görüşülmesi için iade edilen ve daha önceden AK Partili meclis üyelerinin çıkarılması için yoğun uğraş verdiği Turizm Alanı amaçlı, Nazım İmar Planı Ekoturizm, kırsal turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planları karalarının komisyonlarda görüşülmesinin ardından kabul edilmesine kesin gözü işle bakılırken, meclisten oy birliği ile çıkan ve İmar kararları ile ilgili 5 itirazın yapıldığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’ inde hissesinin bulunduğu Ulupınarköyü Yellice mevkii bulunan araziye verilen imarında komisyon raporu sonrasında reddedileceği konuşuluyor.

CHP’Lİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ “TARIMSAL FAALİYET SÜRÜYOR” DİYEREK RUHSAT VERMEMİŞTİ 
CHP’ li İl Genel Meclisi üyelerinin ilgili alana giderek bizzat inceleme yaparak alanda tarımsal faaliyetin sürmesi nedeni ile İmar Planı değişikliğine red verdiği Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planının değişikli maddesi Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile yeniden görüşülmesi için İl Genel Meclisine iade edildi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. Maddesi gereğince Yeniden görüşülmek üzere iade edilen ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş imzalını taşıyan gündem maddesinde  “03/03/2021 İl Genel Meclisi toplantısının 29’nolu kararı ile Çanakkale merkez köylerinden Yukarıokçular köyü Çorakyalağı mevkii‘ de bulunan parsellerde Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planının söz konusu yerde aktif tarımsal faaliyeti yürütülmesinden dolayı red’ine oy çokluğu ile karar verildiği görülmüştür. 5302 sayılı İl Özel İdaresi 15. Maddesi gereğince yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda mekânsal planlar yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca idare tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan görüş yazısında  Çanakkale merkez köylerinden Yukarıokçularköyü Çorakyalağı mevkii‘ nin ilgili parselinde bulunan taşınmazın Ekoturizm amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar  Planı  görüşümüz istenmektedir. Bahse konu arazinin yerinde incelenmesi ile hazırlanan ETÜT raporu ve ilgili belgelerin 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda EKO Turizm amacı ile tarım dışı olarak kullanılma talebi uygun görülmüştür. Dendiği halde söz konusu yerde aktif olarak tarımsal faaliyet yürütülmesinin gerekçe gösterilerek uygulama imar planının reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı değerlendirildiğinden alınan 03/03/2021 tarihinde alınan kararın 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yeniden değerlendirilmesi husussunun gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada ilgili karar yeniden görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
İZİN ALMADAN İNŞAATA BAŞLAYAN ARSA SAHİBİNİN RUHSAT TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Gündemin 5. Maddesinin görüşülüp imar komisyonuna havale edilmesinin ardından yine CHP’li il Genel meclisi üyelerinin oyları ile red edilen ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ ın yeniden görüşülmesi için meclise iade ettiği bir başka İl Genel Meclisi Kararının yeniden görüşülmesi maddesine geçildi. Çanakkale Vali İlhami Aktaş’ın imzasını taşıyan 6. Gündem maddesinde “Valilimize gönderilen İl Genel Meclisinin 03/03/2021 tarihli toplantısının 32 nolu kararı ile yapılan görüşme ve müzakere sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü de ilgili parselde bulunan Turizm Alanı amaçlı Nazım İmar Planı ve Eko Turizm Kırsal Turizm tesisi amaçlı uygulama imar planı, söz konusu yerde izin alınmaksızın inşai faaliyet yürütülmesinden dolayı reddine oy çokluğu ile karar verildiği görülmüştür. 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yapılan inceleme ve değerledirme sonucunda ruhsatsız ve eklerine aykırı olarak  başlanan yapılar hakkında uygulanacak idari yaptırımlar 3194 sayılı İmar kanununun 32. ve 42. Maddeleri açıklanmış olup, bu yaptırımlar arasında İmar Planının reddini gerektirecek bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu yerde inşai faaliyet yürütülmesi gerekçe gösterilerek Uygulama imar Planının reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı değerlendirildiğinden bahse konu 03/03/2021 tarihli İl Genel Meclisi kararının  5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 15 maddesi  gereğince yeniden değerlendirilmesi husussunun gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesinin okunmasının ardından ilgili madde oy birliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.
MUHARREM ERKEK’İN ONAY ALDIĞI İMAR PLANLARINA 5 İTİRAZ GELDİ
İl Genel Meclisi Gündeminin 6. Maddesinin Görüşülmesinin ardından gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek' in hissesinin de bulunduğu iddia edilen  ve içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan araziye “Ekoturizm” adı altında İmar İzni aldığı kararda 5 itiraz dilekçesi nedeni ile yeniden görüşülmek üzere Vali İlhami Aktaş tarafından gündemin 7. Gündem maddesi olarak İl Genel Meclisine geri gönderildi. Bu maddede ise İl Genel Meclisinin 05/02/2021 gün ve 20 nolu kararına yapılan itiraz görüşüldü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş imzalı gündem maddesinde “11/02/2021 Tarih ve 1/26 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Zıraat Mühendisleri Çanakkale Odası şubesi adına ikinci Başkan Onur Sinan Türkmen’in dilekçesi, 09/02 /2021 tarihli Tarım orman ve hayvancılık çevre hizmet kolu kamu emekçileri sendikası adına Çevre Komisyon Başkanı Kamil Aru ve Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un dilekçesi, 09/02/2021 tarihli İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül’ün dilekçesi, 03/02/2021 tarihli Gül Ayşe Özdemir’in dilekçesi, 02/03/2021 tarihli Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı  Bünyamin Nami Tonka’ nın Dilekçesine konu olan  Çanakkale merkezde bulunan Ulupınarköyü Yellice mevkii Turizm alanı amaçlı Nazım İmar planı ve EKO Turizm, Kırsal Turizm Tesis alanı Uygulama İmar Planı 5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi’nin C bendi  gereğince İl Genel Meclisinin 05/02/2021 tarihli  kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İmar planları 19/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İl Özel idaresinin İnternet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır. Onaylanan İmar planlarına 19/02/2021 -  20/02/2021 tarihleri dahil olmak üzere 30 günlük askı süresi içerisinde ilgili 5 dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin B bendinin 2. Fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi doğrultusunda ilgili dilekçelere konu olan itirazların karara bağlanması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi C bendi gereğince İl Genel Meclisi Gündemine alınmasını rica ederim.” ifadeleri yer aldı.7. gündem maddesi de İl Genel Meclisi üyelerinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
MECLİS ARİTMATİĞİ DEĞİŞTİĞİ İÇİN AK PARTİ İSTEDİĞİ KARARI GEÇİREBİLECEK
İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumlarında İl Genel Meclisi Başkanlığı,  İl Genel Meclisi 1. Başkanvekili, İl genel meclisi 2. Başkan Vekili, 1.Katip üye, 2. Katip üye ve İl Genel Meclisi Encümen Üyeleri’nin seçimi yapılmıştı. Yapılan seçimde CHP’ li Nejat Önder AK Parti ve MHP’nin İl Genel Meclisi üyeleri ile anlaşarak yapılan seçimde İl Genel Meclisi Başkanı seçilmiş, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti rozeti takması ile 4  dönem Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı ile Bir dönem Çanakkale İl Başkanlığı görevlerini yaptığın CHP’den ayrılarak AK Partiye geçmişti. Önder’ in bu hamlesi son genel seçimlerde aldığı oy ile çıkardığı meclis üyesi bakımından Çanakkale iİ Genel Meclisinde sayısal üstünlük sağlayan CHP’nin üstünlüğüne de son vermiş oldu.  Mecliste Cumhuriyet halk partili 17 üye bulunurken Ak parti ve MHP’nin toplam meclis üyesi sayısı da 17 oldu. Rakamsal olarak bir eşitli söz konusu olsa da alınan kararlarda eşit oy çıkması durumunda Meclis Başkanı olan ve Ak partili olan Nejat Önderin oyu iki oy yerine sayılacak. Böylelikle AK Parti ve MHP İl Genel Meclisi üyeleri gündem maddelerini onaylama konusunda bir sorun yaşamayacak. Bu durumdan ötürü Çanakkale’ de siyasi kulisleri de hareketlendirdi. Çanakkale’ de siyasi kulislerde,  Nisan ayının son İl Genel Meclisi toplantısında Vali İlhami Aktaş’ın imzası ile mecliste tekrar görüşülmesi için iade edilen ve daha önceden AK Partili meclis üyelerinin çıkarılması için yoğun uğraş verdiği Turizm Alanı amaçlı, Nazım İmar Planı Ekoturizm, kırsal turizm Tesis amaçlı uygulama İmar Planları karalarının  komisyonlarda görüşülmesinin ardından kabul edilmesine kesin gözü işle bakılırken, meclisten oy birliği ile çıkan ve İmar kararları ile ilgili 5 itirazın yapıldığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’ inde hissesinin bulunduğu Ulupınarköyü Yellice mevkii bulunan araziye verilen imarında komisyon raporu sonrasında reddedileceği konuşuluyor.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.