CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI BOZCAADAYI PARSEL PARSEL SATIYOR!

CHP'li Bozcaada Belediyesi, skandal bir karara imza attı. Belediyeye ait 14 arsanın satış kararı çıktı. Arsaların satışa çıkartılması tepki toplarken, belediyenin yıllardır adada yapılan yanlış uygulamalara karşı gösterdiği mücadelenin de göstermelik olduğu ortaya çıktı.

Bozcaada, Türkiye'de köyü olmayan tek ilçe olma özelliğine sahip ve ülkenin en ünlü adası. Son zamanlarda yerli ve yabancı herkesin dikkatini çeken bir ada. Özellikle yazın turistlerin akınına uğrayan ada, doğallığı, tarihi ve temiz denizi ile un yapmış durumda. Yeni yapılaşmalar adaya büyük zarar verirken, CHP'li Bozcaada Belediyesi de buna katkı sağlayacak skandal bir karara imza attı.

 TEPKİLER GÖSTERMELİKMİŞ

 Doğası ve güzelliği ile dünyaya nam salan Bozcaada'ya zarar verecek birçok karar verildi. Bu kararlar birçok kesim tarafından tepki gösterilerek yanlıştan dönüldü. Bu tepkilere CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'da açıklamaları ile destek vermişti. Her seferinde adanın doğallığını ve güzelliğinin bozulmaması için mücadele veren belediyenin, buna çelişki yaratacak bir karara imza atması ise dikkat çekti. İlçeyi parsel parsel satışa çıkartılması ve satılan bu arsalar üzerinde yeni yapılaşmalar hesaba katıldığı, ada resmen betona dönmüş olacak.

 14 ARSA SATIŞA ÇIKARTILDI

 Bozcaada Belediyesi'nin adada birçok taşınmazı bulunuyor. Arsa ve yeşil alan olan 14 arsa belediyeye gelir sağlamak için satışa çıkartıldı. Bazı belediye meclis üyeleri bu karar çıksa da karar oy çokluğu ile kabul edildi. Karda satış nedeni ve gerekçeler şöyle sıralandı: "28.06.2018 tarih 2018/1365 Sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş olup, Belediyeye ait bazı taşınmazların satış teklifinin gündem dışı olarak gündemin 70.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 70: Meclis Üyesi Recep YALÇIN tarafından verilen dilekçe ile, İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan ve ekli listede belirtilen Belediye mülkiyetindeki arsa vasıflı taşınmazların yüzölçümü ve imar planı yapılaşma koşullarına göre derinliklerinin tutmaması sebebi ile Belediyemize ekonomik bir getirisinin bulunmadığı, bahse konu parsellerin satışının yapılarak ekonomiye kazandırılmasının elzem teşkil ettiği, Belediyemizce yapımı planlanan Belediyemize ait 223 ada 1 parseldeki Kültür Merkezi ile 207 ada 4 parselde planlanan Sosyal Tesis ve Ticaret Merkezi için gerekli ekonomik kaynağın sağlanmasının gerektiği, ayrıca bahse konu parsellerin herhangi bir kullanıma tabi olmaması nedeniyle çevresel etkileri gözetilerek ilçemizin yegane geçim kaynağı olan turizm sektörüne görsel olarak görüntü kirliliği yarattığı ve çöp alanı olarak kullanıldığı açıklanmıştır. Yine ilgi dilekçe ile ; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan bahse konu parsellerin Belediyemizin ekonomik olarak kalkınmasına katkı yaratmak üzere,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satışına karar verilmesini, satış öncesi 2863 Sayılı Kanunun 13’ncü maddesi gereğince; ilgili kurum olan Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gerekli ismin alınmasına .izin talep yazısında herhangi bir uygulama öncesi ilgili kuruldan izin almak şartıyla satış şartnamesine şerh konulması gerektiğine dair özel hüküm konulmasına ,ilgili Koruma Kurulunca satıs iznine muvafakat edilmemesi durumunda Belediyemizce satış işleminin yapılarak uygulama öncesi irin alma şerhinin konulması şartıyla satışlarının yapılmasını, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi uyarınca ilgili kararın alınması talep edilmiştir.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde: Meclis Üyesi Recep YALÇIN tarafından üyemizin muhtelif yerlerinde bulunan ve yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetindeki arsa vasıflı taşınmazların yüzölçümü ve imar planı yapılaşma koşullarına göre derinliklerinin tutmaması sebebi ile e e iyemize ekonomik bir getirisinin bulunmaması ve bu sebeple babse konu parsellerin satışının yapılarak e onomiye kazandırılma teklifinin uygunluğuna. Belediye Fen ve İmar Servisi tarafından Koruma urulundan gerekli izinlerin alınmasına ve yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetindeki arsa vasıflı taşınmazlarını satışı için Belediye Fincümcnine yetki verilmesine Salih GÜNF.R.Necla F.RSÖ7.,Özgün ,n ÇEKİMSER oylan, diğer tüm üyelerin KABUL oylan ile oy çokluğuyla karar verildi."

 

PAYLAŞ