İlçeler Haber Girişi: 18.10.2021 - 13:33, Güncelleme: 18.10.2021 - 13:33

CHP, İttifak Ortağı İyi Partinin Kararını Yargıya Taşıyor

 

CHP, İttifak Ortağı İyi Partinin Kararını Yargıya Taşıyor

Gökçeada Yıldız Koyunda belediye Meclisi'nin imar düzenlemesi Millet İttifakı’nın ortağı olan İYİ Parti ile CHP’yi de karşı karşıya getirdi. İYİ Parti karara evet oyu verirken, CHP “hayır” oyu kullandı. AK Parti ise çekimser kaldı. İYİ Partili meclis üyelerinin oyları ile geçen kararı ittifak ortağı CHP tarafından yargıya taşınıyor.
Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor. İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı. Geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000'lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP'li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AK Parti'li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı. Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek. Planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak. MİLLET ORTAKLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ Türkiye’nin en güzel ve önemli koylarından biri olması nedeniyle karar Türkiye gündemine otururken, karar başka bir tartışma da başlatmış oldu. Geçen yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ittifak kurarak seçime gitti. Gökçeada’da İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ile seçime gidildi ve seçimi yine Çetin kazandı. Geçen süre içinde birlikte hareket eden iki parti Yıldız Koyu ile ilgili alınan kararla karşı karşıya geldi. Oylamaya 4 İyi Parti, 2 CHP ve 1 AKP'li üye katıldı. 4 İyi Partili üye onay verirken, 2 CHP'li üye ise ‘red’ oyu verdi. 3 AKP'li üyeden 1'i oylamaya katıldı. O da çekimser oy kullandı. Bu oylamada AK Parti’nin çekimser kalması ile CHP ve İYİ Parti karşı karşıya gelmiş oldu.  CHP, KARARI YARGIYA TAŞIYACAK CHP Gökçeada Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Sualtı Milli Parkı olması nedeniyle de Yıldız Koy'un sadece Gökçeada için değil, Türkiye için dünyada çok özellikli bir alan olduğunu ifade eden Aydın, "Sualtı florası açısından çok zengin bir yer. Aynı zamanda bu yapılaşmaya açılmak istenen bölge 2'nci derece arkeolojik sit bölgesi. Buranın yapılaşmaya açılması çok yanlış. Yıldız Koy göz bebeği durumundadır. Burada hiçbir yapılaşma olmaması gerekli. Şu andaki başkan ve meclis aslında emsallerde iyileştirme yaptı. Yüzde 40- 45’lerde olan emsalleri yüzde 20’lere kadar çekti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim grubumuz için yeterli değil. Biz kesinlikle burada hiçbir yapılaşmanın olmamasını istiyoruz. Bu konu meclisin sorunu değil, bu 2010 yılına dayanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın burayı imara açmasının sorunu. Sorunun da oradan çözülmesini umuyoruz. Bu kararımız Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gidecek. Kurulun vereceği karar çok önemli. Umarım onaylanmaz. Konuyu yargıya taşımayı düşünüyoruz" dedi. “İTTİFAK ORTAĞI PARTİ OLMANIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ" CHP Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk’te kararı tepki gösterdi. Kararın ittifak ortağı parti olmanın gereğinin yerine getirilmediğini belirten Öztürk, “"Yalnız ülkemiz için değil Dünya’da da çok özellikli bir öneme sahip olan Sualtı Milli Parkı su altı florası açısından çok zengin bir alan. Yıldızkoy’un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir: 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000’lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekimde belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne başvurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP’nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir." dedi. "ÇEVRE AÇISINDAN BÜYÜK HANDİKAP"   Türkiye’nin İlk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldızkoy’un imara açılmasını kabul etmediklerini belirten Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü; “288 dönümlük bu bölgenin imara açılmasının adaya ve bölgeye yapılan bir ihanet olarak görüyoruz, birkaç arazi sahiplerinin rantı uğruna burası betona teslim edilmemeli. Bu bölge 2. Derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle de böyle bir yapılaşmanın olamayacağını düşünüyoruz. Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 lik planda her ne kadar 1/5000’lik planlara göre oranlar düşürülmüş olsa da yine de 288 dönümü kapsayan alana yapılacak olan konut, işyeri ve diğer donatılarla orası betona boğulacaktır. Bu alanın imara açılması Gökçeada’da var olan altyapı sorununu daha da artıracak, ayrıca Gökçeada’da zaten bir arıtma sisteminin olmayışı da düşünülürse çevre açısından büyük handikap oluşturacağı düşüncesindeyiz. "İTTİFAK ORTAĞI PARTİ OLMANIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ" Yalnız ülkemiz için değil Dünya’da da çok özellikli bir öneme sahip olan Sualtı Milli Parkı su altı florası açısından çok zengin bir alan. Yıldızkoy’un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir: 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000’lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekimde belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne başvurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP’nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir." "İMAR KARARI HALK YARARINA DEĞİL" Adamızın Organik Ada vizyonuna uygun olarak bu alanın bakir halini koruması çok önemlidir. Yapılaşma kararının iptal edilmesi için tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarını iş birliğine, güç birliğine çağırıyoruz. Ülkemiz bir Hukuk Devletidir. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bu konuda biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu planla ilgili nihai karar mercii Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruludur. Bu kurulun kararı kabul etmemesi yönünde halkımızı duyarlı olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Yıldızkoy’daki imar kararı halkın yararına bir karar değildir. Bu planın iptali, ancak halkın kendi meselelerine sahip çıkması ve direnişiyle mümkündür.”
Gökçeada Yıldız Koyunda belediye Meclisi'nin imar düzenlemesi Millet İttifakı’nın ortağı olan İYİ Parti ile CHP’yi de karşı karşıya getirdi. İYİ Parti karara evet oyu verirken, CHP “hayır” oyu kullandı. AK Parti ise çekimser kaldı. İYİ Partili meclis üyelerinin oyları ile geçen kararı ittifak ortağı CHP tarafından yargıya taşınıyor.

Gökçeada'da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor. İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı. Geçen 4 Ekim tarihinde Gökçeada Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000'lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP'li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AK Parti'li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı. Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek. Planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak.

MİLLET ORTAKLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ
Türkiye’nin en güzel ve önemli koylarından biri olması nedeniyle karar Türkiye gündemine otururken, karar başka bir tartışma da başlatmış oldu. Geçen yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ittifak kurarak seçime gitti. Gökçeada’da İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ile seçime gidildi ve seçimi yine Çetin kazandı. Geçen süre içinde birlikte hareket eden iki parti Yıldız Koyu ile ilgili alınan kararla karşı karşıya geldi.
Oylamaya 4 İyi Parti, 2 CHP ve 1 AKP'li üye katıldı. 4 İyi Partili üye onay verirken, 2 CHP'li üye ise ‘red’ oyu verdi. 3 AKP'li üyeden 1'i oylamaya katıldı. O da çekimser oy kullandı. Bu oylamada AK Parti’nin çekimser kalması ile CHP ve İYİ Parti karşı karşıya gelmiş oldu.
 CHP, KARARI YARGIYA TAŞIYACAK
CHP Gökçeada Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Sualtı Milli Parkı olması nedeniyle de Yıldız Koy'un sadece Gökçeada için değil, Türkiye için dünyada çok özellikli bir alan olduğunu ifade eden Aydın, "Sualtı florası açısından çok zengin bir yer. Aynı zamanda bu yapılaşmaya açılmak istenen bölge 2'nci derece arkeolojik sit bölgesi. Buranın yapılaşmaya açılması çok yanlış. Yıldız Koy göz bebeği durumundadır. Burada hiçbir yapılaşma olmaması gerekli. Şu andaki başkan ve meclis aslında emsallerde iyileştirme yaptı. Yüzde 40- 45’lerde olan emsalleri yüzde 20’lere kadar çekti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim grubumuz için yeterli değil. Biz kesinlikle burada hiçbir yapılaşmanın olmamasını istiyoruz. Bu konu meclisin sorunu değil, bu 2010 yılına dayanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın burayı imara açmasının sorunu. Sorunun da oradan çözülmesini umuyoruz. Bu kararımız Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gidecek. Kurulun vereceği karar çok önemli. Umarım onaylanmaz. Konuyu yargıya taşımayı düşünüyoruz" dedi.

“İTTİFAK ORTAĞI PARTİ OLMANIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ"
CHP Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk’te kararı tepki gösterdi. Kararın ittifak ortağı parti olmanın gereğinin yerine getirilmediğini belirten Öztürk, “"Yalnız ülkemiz için değil Dünya’da da çok özellikli bir öneme sahip olan Sualtı Milli Parkı su altı florası açısından çok zengin bir alan. Yıldızkoy’un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir: 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000’lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekimde belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne başvurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP’nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir." dedi.
"ÇEVRE AÇISINDAN BÜYÜK HANDİKAP" 
 Türkiye’nin İlk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldızkoy’un imara açılmasını kabul etmediklerini belirten Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü; “288 dönümlük bu bölgenin imara açılmasının adaya ve bölgeye yapılan bir ihanet olarak görüyoruz, birkaç arazi sahiplerinin rantı uğruna burası betona teslim edilmemeli. Bu bölge 2. Derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle de böyle bir yapılaşmanın olamayacağını düşünüyoruz. Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 lik planda her ne kadar 1/5000’lik planlara göre oranlar düşürülmüş olsa da yine de 288 dönümü kapsayan alana yapılacak olan konut, işyeri ve diğer donatılarla orası betona boğulacaktır. Bu alanın imara açılması Gökçeada’da var olan altyapı sorununu daha da artıracak, ayrıca Gökçeada’da zaten bir arıtma sisteminin olmayışı da düşünülürse çevre açısından büyük handikap oluşturacağı düşüncesindeyiz.
"İTTİFAK ORTAĞI PARTİ OLMANIN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ"
Yalnız ülkemiz için değil Dünya’da da çok özellikli bir öneme sahip olan Sualtı Milli Parkı su altı florası açısından çok zengin bir alan. Yıldızkoy’un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir: 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000’lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekimde belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne başvurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP’nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir."
"İMAR KARARI HALK YARARINA DEĞİL"
Adamızın Organik Ada vizyonuna uygun olarak bu alanın bakir halini koruması çok önemlidir. Yapılaşma kararının iptal edilmesi için tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarını iş birliğine, güç birliğine çağırıyoruz. Ülkemiz bir Hukuk Devletidir. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bu konuda biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu planla ilgili nihai karar mercii Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruludur. Bu kurulun kararı kabul etmemesi yönünde halkımızı duyarlı olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Yıldızkoy’daki imar kararı halkın yararına bir karar değildir. Bu planın iptali, ancak halkın kendi meselelerine sahip çıkması ve direnişiyle mümkündür.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.