Siyaset Haber Girişi: 10.08.2021 - 00:00, Güncelleme: 02.09.2021 - 15:40

Belediye yetkilileri işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır!

 

Belediye yetkilileri işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır!

Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan, Gelibolu Belediyesi ile Sendika arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan, Gelibolu Belediyesi ile Sendika arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceylan, “İşini kaybetme korkusu taşıyan ve yukarıda sıralanan haklarını bilemediği için istifa eden üyelerimize sesleniyoruz; belediye yetkilileri, işçilerin haklarını aramalarını engellemek amacıyla, yanıltıcı bilgilerle işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır. İnsan onuruna yaraşır, daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ancak sendika ve toplu sözleşme hakkına sahip çıkmakla mümkündür” dedi.  Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Metin Ceylan yaptığı açıklamada, “Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. dönem başkanlığını yürüten Gelibolu Belediyesi ile Sendikamız arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan Toplu Sözleşme süreci, resmi herhangi bir görüşme yapılmadan arabulucu sürecine girmiş, ancak İşveren Arabulucu görüşmesine de gelmeyerek 23 çalışanını görmezden gelmiştir. Bu süreçte resmi olmayan görüşmeler yapılmış, Gelibolu Belediyesine bağlı diğer şirketler ile başka sendikalar arasında yapılan Toplu İş sözleşmesi üyelerimize dayatılmaya çalışılmış, bunun sonucunda üyelerimizden aldığımız güç ile grev kararı alınmış, yapılan grev oylaması sonucunda Yüksek Hakeme gidilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yaşadığımız bu süreçle birlikte, dönem başkanlığını yürüten Gelibolu Belediyesi bürokratları aracılığı ile sendika üyesi işçilere sendikadan istifa etmeleri yönündeki baskısı ile Anayasa’nın 51. maddesinde belirtilen; Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz, hükmünü alenen ihlal etmektedir” dedi.  “SENDİKA HAKKININ ENGELLENMESİNİ SUÇ SAYMIŞTIR” “Gelibolu Belediyesi’ne hatırlatmak gerekir ki; Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi sendika hakkının engellenmesini suç saymıştır” diyen Ceylan, “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun; 17. Maddenin 3. fıkrası: Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. 19. Maddenin 1. fıkrası: İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz, diyerek sendikal hakkı güvence altına almıştır. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. inde çalışan üyelerimiz sendikadan istifaya zorlandıklarında; bunu kabul etmek zorunda olmadıklarını, aksine yetkililerin suç işlediğini, yetkililerin Anayasal bir hakkı ihlal ettiğini, istifa edenlerin işçilerin sendikamıza yeniden üye olmaları gerektiğini ve örgütlü bir mücadeleden başka bir şanslarının olmadığını bilmesi gerekmektedir. Sendika özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Anayasası ve ILO Sözleşmesi gibi çok sayıda Uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır” şeklinde konuştu.  “YANILTICI BİLGİLERLE İŞÇİLERİ SENDİKADAN İSTİFA ETTİRMEYE ÇALIŞMAKTADIR” Ceylan, açıklamasının devamında, “İşini kaybetme korkusu taşıyan ve yukarıda sıralanan haklarını bilemediği için istifa eden üyelerimize sesleniyoruz; Belediye yetkilileri, işçilerin haklarını aramalarını engellemek amacıyla, yanıltıcı bilgilerle işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır. İnsan onuruna yaraşır, daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ancak sendika ve toplu sözleşme hakkına sahip çıkmakla mümkündür. Tüm işçileri sendikal haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.  Biz de işçilerin ve emekçilerin temsilcileri olarak, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. Emekçilerini; Sendikal haklarına sahip çıkmaya, Yeniden Sendikamıza üye olmaya, Sendikal özgürlüğü hiçe sayan ve suç işleyenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. İşçi ve sendika düşmanı politikalar karşısında emeğin savunmasını yapmaya, onları bilgilendirmeye, her türlü hak ihlalinde yanlarında olmaya ve de birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi, baskılara asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan, Gelibolu Belediyesi ile Sendika arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan, Gelibolu Belediyesi ile Sendika arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan toplu sözleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceylan, “İşini kaybetme korkusu taşıyan ve yukarıda sıralanan haklarını bilemediği için istifa eden üyelerimize sesleniyoruz; belediye yetkilileri, işçilerin haklarını aramalarını engellemek amacıyla, yanıltıcı bilgilerle işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır. İnsan onuruna yaraşır, daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ancak sendika ve toplu sözleşme hakkına sahip çıkmakla mümkündür” dedi.
 Disk/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Metin Ceylan yaptığı açıklamada, “Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. dönem başkanlığını yürüten Gelibolu Belediyesi ile Sendikamız arasında yaklaşık yedi ay önce başlamış olan Toplu Sözleşme süreci, resmi herhangi bir görüşme yapılmadan arabulucu sürecine girmiş, ancak İşveren Arabulucu görüşmesine de gelmeyerek 23 çalışanını görmezden gelmiştir. Bu süreçte resmi olmayan görüşmeler yapılmış, Gelibolu Belediyesine bağlı diğer şirketler ile başka sendikalar arasında yapılan Toplu İş sözleşmesi üyelerimize dayatılmaya çalışılmış, bunun sonucunda üyelerimizden aldığımız güç ile grev kararı alınmış, yapılan grev oylaması sonucunda Yüksek Hakeme gidilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yaşadığımız bu süreçle birlikte, dönem başkanlığını yürüten Gelibolu Belediyesi bürokratları aracılığı ile sendika üyesi işçilere sendikadan istifa etmeleri yönündeki baskısı ile Anayasa’nın 51. maddesinde belirtilen; Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz, hükmünü alenen ihlal etmektedir” dedi.
 “SENDİKA HAKKININ ENGELLENMESİNİ SUÇ SAYMIŞTIR”
“Gelibolu Belediyesi’ne hatırlatmak gerekir ki; Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi sendika hakkının engellenmesini suç saymıştır” diyen Ceylan, “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun; 17. Maddenin 3. fıkrası: Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. 19. Maddenin 1. fıkrası: İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz, diyerek sendikal hakkı güvence altına almıştır. Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. inde çalışan üyelerimiz sendikadan istifaya zorlandıklarında; bunu kabul etmek zorunda olmadıklarını, aksine yetkililerin suç işlediğini, yetkililerin Anayasal bir hakkı ihlal ettiğini, istifa edenlerin işçilerin sendikamıza yeniden üye olmaları gerektiğini ve örgütlü bir mücadeleden başka bir şanslarının olmadığını bilmesi gerekmektedir. Sendika özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Anayasası ve ILO Sözleşmesi gibi çok sayıda Uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır” şeklinde konuştu.
 “YANILTICI BİLGİLERLE İŞÇİLERİ SENDİKADAN İSTİFA ETTİRMEYE ÇALIŞMAKTADIR”
Ceylan, açıklamasının devamında, “İşini kaybetme korkusu taşıyan ve yukarıda sıralanan haklarını bilemediği için istifa eden üyelerimize sesleniyoruz; Belediye yetkilileri, işçilerin haklarını aramalarını engellemek amacıyla, yanıltıcı bilgilerle işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır. İnsan onuruna yaraşır, daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ancak sendika ve toplu sözleşme hakkına sahip çıkmakla mümkündür. Tüm işçileri sendikal haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.  Biz de işçilerin ve emekçilerin temsilcileri olarak, Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği Personel Ltd. Şti. Emekçilerini; Sendikal haklarına sahip çıkmaya, Yeniden Sendikamıza üye olmaya, Sendikal özgürlüğü hiçe sayan ve suç işleyenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. İşçi ve sendika düşmanı politikalar karşısında emeğin savunmasını yapmaya, onları bilgilendirmeye, her türlü hak ihlalinde yanlarında olmaya ve de birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi, baskılara asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.